gazem powietrznym

Encyklopedia PWN

gaz generatorowy otrzymywany przez zgazowanie paliwa stałego powietrzem;
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w procesie zgazowania paliwa stałego.
mieszanina gazów będących produktami spalania paliw, z domieszką tlenu i niepalnych składników powietrza.
urządzenie zabezpieczające kierowcę lub pasażera samochodu przed skutkami zderzenia (gł. czołowego);
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia