wartość opałowa
 
Encyklopedia PWN
wartość opałowa,
stosunek ciepła uzyskanego ze spalenia paliwa do masy lub objętości tego paliwa;
liczbowo równa ilości ciepła, jaką można uzyskać ze spalenia 1 kg paliwa stałego lub ciekłego albo 1 m3 paliwa gazowego; wartość opałową oblicza się jako różnicę ciepła spalania i ciepła parowania wody wydzielonej z paliwa podczas jego spalania; na przykład wartość opałowa ropy naftowej wynosi 40–46 MJ/kg, węgla kam. — 15–35 MJ/kg.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia