oksydoreduktazy

Encyklopedia PWN

pentozowy cykl, cykl fosforanów pentoz, cykl pentozofosforanowy, szlak heksozomonofosforanowy,
szlak enzymatycznej degradacji glukozy, alternatywny do glikolizy;
peroksydazy
[łac.-gr.],
enzymy stanowiące podklasę oksydoreduktaz, katalizujące reakcje, w których akceptorem (elektronu) jest głównie nadtlenek wodoru (H2O2), redukowany do wody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia