oksydoreduktazy

Encyklopedia PWN

oksydoreduktazy
[gr.-łac.],
klasa enzymów katalizujących reakcje oksydoredukcyjne (przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia reagentów);
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
oksydaza cytochromowa, dawniej oddechowy enzym Warburga,
enzym z klasy oksydoreduktaz o nazwie systematycznej oksydoreduktaza ferrocytochrom c:tlen;
grupa enzymów należących do klasy oksydoreduktaz;
dehydrogenizacja, odwodornienie,
eliminacja atomów wodoru z cząsteczek związków org., zachodząca pod wpływem akceptorów protonów;
flawoproteiny, enzymy flawinowe,
enzymy należące do klasy oksydoreduktaz, zawierające jako grupę prostetyczną flawiny: mononukleotyd flawinowy (FMN) lub dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia