okołodźwiękowy

Encyklopedia PWN

przepływ okołodźwiękowy, przepływ transoniczny,
przepływ gazu z prędkością bliską prędkości dźwięku.
dynamika gazów, gazodynamika,
dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazu z dużymi prędkościami;
ruch płynu względem zanurzonego w nim ciała stałego;
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki sile reakcji wytwarzanej przez wypływający z silnika czynnik roboczy (np. gorące spaliny, strumień jonów, plazmy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia