ogniwami

Encyklopedia PWN

Miecz i Pług, właśc. Ruch „Miecz i Pług”,
konspiracyjna organizacja polit.-wojsk., zał. X 1939 w Warszawie przez działaczy chrześc.-nar. (ksiądz L. Poeplau, A. Białobrzeski).
nomenklatura
[łac.],
politol. zastrzeżony tradycją polityczną lub formalnie usankcjonowany wykaz stanowisk kierowniczych w organach państw., instytucjach publicznych i urzędach, których obsadzenie wymaga opinii i decyzji określonego organu partii rządzącej.
oliwiny
[łac.],
grupa minerałów, krzemiany magnezu i żelaza (Mg,Fe)2[SiO4];
pakt stalowy, wł. Patto d’acciao, niem. Stahlpakt,
nazwa używana w propagandzie faszystowskiej na określenie podpisanego 22 V 1939 w Berlinie przez J. von Ribbentropa i G. Ciano niem.-wł. paktu przyjaźni i przymierza, stanowiącego ogniwo sojuszu tzw. osi Berlin–Rzym–Tokio (oś Berlin–Rzym);
przyrząd do pomiaru odczynu roztworu, tj. do pomiaru pH;
plagioklazy
[gr. plágios ‘ukośny’, klásis ‘załamanie’],
minerały z grupy skaleni, glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia