ogniwami

Encyklopedia PWN

trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
korozja
[łac.],
proces niszczenia (degradacji) materiałów w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych przebiegających na granicy zetknięcia z otaczającym je środowiskiem.
żegl. łącznik metal. złożony z 2 ogniw, połączonych osią umożliwiającą obracanie się ogniw względem siebie;
luksomierz
[łac. lux ‘światło’],
elektr. miernik natężenia oświetlenia wywzorcowany w luksach;
lustracja
[łac.],
przegląd, kontrola organizacji lub grupy osób;
techn. rodzaj cięgna utworzonego z szeregu jednakowych sztywnych elementów, zw. ogniwami, z których każdy jest połączony z 2 sąsiednimi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia