odchylający

Encyklopedia PWN

lampa oscyloskopowa, lampa oscylograficzna,
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej, w której wiązka elektronowa, odchylana w 2 wzajemnie prostopadłych kierunkach, wytwarza na ekranie luminescencyjnym obraz opt. w postaci świecącej linii, będącej graficznym odwzorowaniem zależności między 2 zmiennymi wielkościami elektr. doprowadzonymi w odpowiedni sposób do zespołu odchylającego;
urządzenie elektroniczne przeznaczone do odbioru sygnałów telewizyjnych (emitowanych przez telewizyjne stacje nadawcze za pomocą anten nadawczych lub przesyłanych przewodowo w telewizyjnych sieciach przewodowych; telewizja) oraz do przetwarzania ich na obraz, odtwarzany na ekranie kineskopu lub ekranie LCD czy PDP, i na towarzyszący mu dźwięk, odtwarzany za pomocą głośnika (zespołu głośników) bądź słuchawek.
oscyloskop
[łac.-gr.],
urządzenie elektroniczne wytwarzające na ekranie (np. lampy oscyloskopowej, wyświetlacza LCD lub PDP) obraz świetlny będący odwzorowaniem zależności funkcyjnych między 2 zmiennymi wielkościami elektr. lub innymi wielkościami fiz., przetworzonymi na wielkości elektr. (zazwyczaj na napięcie elektr.).
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
urządzenie umożliwiające odchylanie wiązki światła w przestrzeni;
Lissajous figury
[f. lisażụ],
krzywe zamknięte będące torami, po których porusza się punkt wykonujący równocześnie 2 drgania harmoniczne w 2 kierunkach wzajemnie prostopadłych w przypadku, gdy stosunek częst. tych drgań jest liczbą wymierną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia