obserwacja statystyczna

Encyklopedia PWN

fizyka
[gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach;
astr. reguła mówiąca, że prędkość wzajemnego oddalania się galaktyk we Wszechświecie jest proporcjonalna do ich odległości;
ekon. ustalanie ilości czasu niezbędnie potrzebnego do wykonania określonej czynności lub wyrobu;
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
analiza danych, eksploracyjna analiza danych,
statyst. grupa metod geom. i opisowych, opartych na obserwacjach z próby, pozwalających na wybór a posteriori racjonalnej struktury danych (co w konsekwencji umożliwia wybór adekwatnego modelu dla danych).
statyst. dział statystyki matematycznej zajmujący się metodami analizy wyników obserwacji zależnych od różnych równocześnie działających czynników.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia