obrót

Encyklopedia PWN

mat. przekształcenie geometryczne płaszczyzny (lub przestrzeni), przy którym odległości między punktami nie ulegają zmianie (izometria) oraz nie zmieniają się ich odległości od ustalonego punktu — środka obrotu (lub prostej — osi obrotu);
astr. obrót planety w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego Słońca;
ekon. obrót papierami wartościowymi poza giełdą papierów wartościowych;
ekon. obrót papierami wartościowymi dostępny dla wszystkich inwestorów;
ekon. system wzajemnych rozliczeń dokonywany za pośrednictwem instytucji kredytowych — banków;
ekon. ruch towarów, usług i środków finansowych między krajami.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia