obojętne

Encyklopedia PWN

sole o cząsteczkach, w których nie występują ani jony wodorowe, ani wodorotlenkowe;
siarczany(VI), siarczany,
pochodne nieorganiczne (sole) lub organiczne (estry) kwasu siarkowego(VI) H2SO4.
związki koordynacyjne, związki kompleksowe, kompleksy,
złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których atom (lub jon) zw. atomem (jonem) centralnym jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi.
adiaforyci
[gr.],
grupa niem. luteranów, zwolenników Melanchtona, którzy uważali, że niektóre katol. praktyki i zasady kośc. nie podważają zasad luterańskiej doktryny wiary;
pochodne org. — estry, i nieorg. — sole kwasu węglowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia