węglowy kwas
 
Encyklopedia PWN
węglowy kwas, H2CO3,
słaby dwuprotonowy kwas nieorg.;
tworzy się w niewielkiej ilości podczas rozpuszczania ditlenku węgla w wodzie w wyniku reakcji: CO2 + H2O ⇌ H2CO3; w czasie zagęszczania roztworu ulega rozkładowi — nie można otrzymać go w stanie wolnym; tworzy 2 szeregi pochodnych: węglany obojętne i wodorowęglany (węglany); wszystkie napoje gazowane zawierają k.w., jego sole stosuje się w przemyśle i gospodarstwie domowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia