numeryczne

Encyklopedia PWN

inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
kwadratura
[łac.],
mat. wyznaczanie pól figur geom. i stąd, przez analogię, nazwa obliczania całek pojedynczych (nieoznaczonych lub oznaczonych w zmiennych granicach), rozszerzana niekiedy na obliczanie całek podwójnych, potrójnych itd.;
mapa przedstawiająca część powierzchni kuli ziemskiej zawierającą oceany, morza lub ich fragmenty wraz z wybrzeżami.
Maple
[meıpl; ang.],
system komputerowy, na który składa się język programowania dla mat. obliczeń symbol. oraz bogaty zestaw funkcji i procedur, które są implementacją algorytmów rozwiązujących różne problemy z algebry, teorii liczb, analizy mat., geometrii, matematyki finansowej, statystyki i in.;
matematyka aktuarialna, matematyka ubezpieczeniowa,
dział matematyki stosowanej poświęcony obliczaniu składek i rezerw ubezpieczeniowych, wykorzystujący rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia