mapa morska
 
Encyklopedia PWN
mapa morska,
mapa przedstawiająca część powierzchni kuli ziemskiej zawierającą oceany, morza lub ich fragmenty wraz z wybrzeżami.
Pod względem przeznaczenia i treści m.m. dzieli się na nawigacyjne i tematyczne (informacyjne).
Treścią m.m. nawigacyjnych są przede wszystkim informacje potrzebne przy nawigacji, dotyczące głębokości, rodzaju dna, położenia latarni mor. i przeszkód nawigacyjnych; m.m. nawigacyjne były od XVI w. na ogół wykonywane w równokątnym odwzorowaniu Merkatora, co ułatwiało żeglugę wg wskazań kompasu. W zależności od skali dzieli się je na: generalne (poniżej 1:500 000), drogowe (od 1:500 000 do 1:200 000), brzegowe (od 1:200 000 do 1:75 000) i plany (od 1:50 000 do 1:1 000); ostatnio (pocz. XXI w.) oprócz map tradycyjnych w coraz powszechniejszym użyciu są mapy radarowe (sporządzane przy użyciu radaru) i mapy numeryczne stanowiące podstawowy element mor. systemów nawigacyjnych. Każde państwo leżące nad morzem wydaje mapy nawigacyjne swoich przybrzeżnych akwenów oraz wód najczęściej uczęszczanych przez jego statki. Mapy oceanu świat., wykorzystywane na statkach wszystkich bander, wydaje bryt. Admiralicja.
Najczęściej spotykanymi m.m. tematycznymi są mapy dotyczące dna mor., tj. jego rzeźby (np. m. batymetryczne), osadów dennych (szczegółowe mapy szelfów), lub fiz.-chem. właściwości wody mor.: zasolenia, rozkładu temperatury, pływów, prądów mor. i in.; opracowuje się także m.m. dotyczące biomasy, świata zwierzęcego i zanieczyszczeń. Specjalną grupę m.m. tematycznych stanowią mapy rybackie, wyd. także w formie atlasów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia