niskowęglowe

Encyklopedia PWN

stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
staliwo, stal lana,
stal odlewana do form odlewniczych, nie poddawana obróbce plast.;
blacha
[niem.],
wyrób hutniczy ze stali lub metali nieżelaznych, o małej grubości i dużych wymiarach poprzecznych, otrzymywany przez walcowanie na gorąco lub na zimno;
cięcie materiałów (gł. metali i stopów) polegające na ich miejscowym utlenieniu lub wytopieniu w wysokiej temperaturze;
Kirchhoffa moduł, moduł sprężystości postaciowej (poprzecznej), G,
współczynnik charakteryzujący właściwości sprężyste materiałów, określający zależność pomiędzy naprężeniem stycznym τ, jakie powstaje w materiale pod wpływem obciążenia zewn. oraz związanym z nim odkształceniem sprężystym, jakim jest kąt odkształcenia postaciowego γ;
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia