niskowęglowe

Encyklopedia PWN

stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
staliwo, stal lana,
stal odlewana do form odlewniczych, nie poddawana obróbce plast.;
blacha
[niem.],
wyrób hutniczy ze stali lub metali nieżelaznych, o małej grubości i dużych wymiarach poprzecznych, otrzymywany przez walcowanie na gorąco lub na zimno;
cięcie materiałów (gł. metali i stopów) polegające na ich miejscowym utlenieniu lub wytopieniu w wysokiej temperaturze;
Kirchhoffa moduł, moduł sprężystości postaciowej (poprzecznej), G,
współczynnik charakteryzujący właściwości sprężyste materiałów, określający zależność pomiędzy naprężeniem stycznym τ, jakie powstaje w materiale pod wpływem obciążenia zewn. oraz związanym z nim odkształceniem sprężystym, jakim jest kąt odkształcenia postaciowego γ;
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
obróbka cieplno-chemicznapolegająca na dyfuzyjnym wprowadzaniu węgla do powierzchniowej warstwy przedmiotów ze stali niskowęglowych lub niskostopowych (o zawartości węgla do 0,25%);
stal maraging
[ang. martensite ‘martenzyt’, aging ‘starzenie’],
wysokostopowa, niskowęglowa stal o zawartości do 0,03% węgla, do 18% niklu, 8–20% kobaltu, 3–10% molibdenu, 0,1–1,6% tytanu, ok. 0,1% aluminium;
stal zawierająca oprócz węgla tylko małe ilości pierwiastków pochodzących z procesów metalurgicznych, głównie mangan, krzem, fosfor i siarkę;

Słownik języka polskiego PWN

stal niskowęglowa «stal zawierająca niewielki procent węgla»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia