niewłaściwym

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie z zakresu rachunku całkowego:
mat. ułamek a/b, którego licznik a ma wartość bezwzględną nie mniejszą od wartości bezwzględnej mianownika b;
mat. obiekt opisywany przez geometrię rzutową (spełniający jej wszystkie twierdzenia).
stan widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody i/lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania obiektów, spowodowane niewłaściwym rozkładem lub zakresem luminancji albo nadmiernymi kontrastami w przestrzeni bądź w czasie;
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
daimonion
[gr.],
filoz. w starożytnej Grecji półboska istota duchowa, pośrednicząca między światami bogów a ludzi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia