nietrwałe

Encyklopedia PWN

dział chemii zajmujący się chem. skutkami działania promieniowania lub cząstek o wysokiej energii na materię;
silanole, alkilosilanole, silikole,
związki krzemoorg., wodorotlenowe pochodne alkilosilanów (krzemowodory), o wzorze ogólnym RnSi(OH)4−n, gdzie R — alkil lub atom wodoru, n = 1, 2 lub 3;
miony
[gr.],
μ,
nietrwałe cząstki elementarne obdarzone ładunkiem elektr. (μ+, μ) o masie 105,7 MeV;
aldole, β-hydroksyaldehydy,
związki organiczne będące produktami kondensacji aldolowej;
grupa związków arsenoorg., alkilowe lub arylowe pochodne arsenowodoru;
atom, w którym jeden z elektronów został zastąpiony inną cząstką elementarną naładowaną ujemnie, np. mionem μ, mezonem π lub K, antyprotonem lub hiperonem Σ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia