arsyny
 
Encyklopedia PWN
arsyny,
grupa związków arsenoorg., alkilowe lub arylowe pochodne arsenowodoru;
lotne, trujące ciecze; nietrwałe, często samozapalne; chlorki i bromki arsyn były używane podczas I wojny świat. jako bojowe środki trujące (np. adamsyt); niektóre arsyny mogą być stosowane jako środki owadobójcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia