silanole
 
Encyklopedia PWN
silanole, alkilosilanole, silikole,
związki krzemoorg., wodorotlenowe pochodne alkilosilanów (krzemowodory), o wzorze ogólnym RnSi(OH)4−n, gdzie R — alkil lub atom wodoru, n = 1, 2 lub 3;
rozróżnia się: silanole (n = 3) — trwałe ciecze o zapachu kamfory; silanodiole (n = 2) — nietrwałe substancje stałe, łatwo wydzielające wodę i przechodzące w polisiloksany; silanotriole (n = 1) — bardzo nietrwałe substancje, tworzące polimery usieciowane; najprostszym s. jest silanol H3SiOH; s. są otrzymywane gł. przez hydrolizę alkilofluorowcosilanów; stosowane do wyrobu olejów i kauczuków silikonowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia