krzemowodory
 
Encyklopedia PWN
krzemowodory, wodorki krzemu, silany,
związki krzemu z wodorem o wzorze ogólnym SinH2n+2;
są strukturalnymi odpowiednikami węglowodorów nasyconych (zamiast atomu węgla w ich cząsteczkach występuje czterowartościowy atom krzemu); znane są tylko silany, których cząsteczki zawierają 1–15 atomów krzemu (np. silan SiH4, disilan H3Si–SiH3); 2 pierwsze silany są gazami, pozostałe lotnymi cieczami; silany są bardzo aktywne chemicznie; w powietrzu ulegają samozapaleniu; w reakcji z wodą (w obecności śladów alkaliów) ulegają hydrolizie, wydzielając wodór; w temperaturze pokojowej wybuchowo reagują z fluorowcami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia