nierównomierne

Encyklopedia PWN

nondysjunkcja
[łac.],
brak rozdziału lub nierównomierne rozdzielenie się chromosomów homologicznych (w czasie mejozy) lub chromatyd siostrzanych (w czasie mitozy), w wyniku czego następuje ich nierównomierna segregacja do komórek potomnych;
nagrzewanie się powierzchni ciała stałego opływanego przez naddźwiękowy lub hiperdźwiękowy strumień gazu.
zestaw kombinacji elementów sygnału telegraficznego przesyłanego przez urządzenia telegraficzne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia