Ameryka Południowa. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Ameryka Południowa. Ludność.
A.P. zamieszkuje 382 mln mieszkańców, tj. ok. 5,5% ludności świata (2008); 1950–2004 liczba ludności wzrosła ponad trzykrotnie w wyniku bardzo wysokiego przyrostu naturalnego, od ok. 30‰ w latach 50. i 60. do ok. 20‰ na początku XXI w.; ponad 40% mieszkańców Ameryki Południowej nie przekracza 19. roku życia; w strukturze płci przeważają kobiety; średnia gęstość zaludnienia 21 mieszkańców na km2 (jeden z najsłabiej zaludnionych kontynentów świata); nierównomierne rozmieszczenie ludności, obszary bezludne głównie na Nizinie Amazonki i w Andach Patagońskich; najgęściej zaludnione są wschodnie wybrzeża; ponad 3/4 ludności mieszka w miastach; są 3 zespoły miejskie z ludnością 10 mln i powyżej (São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro), 4 o liczbie mieszkańców od 5 do10 mln (Lima, Bogota, Santiago, Belo Horizonte) i 33 zespoły o liczbie mieszkańców od 1 do 5 mln. Nastąpiło przemieszanie ludności indiańskiej, europejskiej i afrykańskiej. Indianie zamieszkują najtrudniej dostępne regiony Andów, Niziny Amazonki i Chaco; ludność pochodzenia afrykańskiego jest skupiona głównie w Brazylii i Gujanie; największy udział ludności białej w Argentynie, Urugwaju, południowych stanach Brazylii. Wzrasta odsetek Metysów, Mulatów i Zambo. Dominują katolicy, poza tym protestanci i animiści.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia