negatywowe

Encyklopedia PWN

klisza
[fr.],
fot.:
powielony obraz uprzednio uzyskanego obrazu fot.,
urządzenie opt.-mech. służące do powielania opt. na materiale światłoczułym obrazów, wcześniej uzyskanych fotograficznie,
poligr. zestaw oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii) lub ich negatywów albo diapozytywów, przygotowany zgodnie z zamierzonym układem typograficznym;
fot. światłoszczelne naczynie cylindryczne do chem. obróbki różnych naświetlonych materiałów fot., np. negatywowych (wszystkich formatów), diapozytywowych, ale również materiałów arkuszowych (np. Cibachrom);
proces fot. dyfuzyjny (dyfuzyjne metody fotograficzne), czarno-biały lub barwny, pozwalający na otrzymanie odbitki czarno-białej po upływie 15 s, a barwnej — 50 s od chwili wykonania zdjęcia (znany również pod nazwą proces fotografii natychmiastowej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia