negatywowe

Encyklopedia PWN

Claydena zjawisko
[z. klaj˜],
tworzenie się częściowego obrazu pozytywowego na negatywowym fot. materiale światłoczułym poddanym bardzo intensywnemu, krótkiemu naświetleniu (np. jasna błyskawica na tle ciemnego nieba) przed właściwym naświetleniem;
cyjanotypia
[gr. kyáneos ‘ciemnoniebieski’, týpos ‘rzeźba’],
technika wykonywania kopii (o charakterystycznej niebieskiej barwie) oryginałów tekstowych lub kreskowych.
fot. otrzymywanie kopii negatywów lub pozytywów na materiale przezroczystym, możliwie identycznych z duplikowanym oryginałem;
metoda rejestracji obrazu polegająca na tym, że jest on rzutowany nie na błonę fotograficzną, lecz na fotoelektryczny element światłoczuły (element CCD).
fotomatryca
[gr.-łac.],
nośnik pisma drukarskiego stosowany w technice fotoskładu;
fot. opublikowany 1890 przez chemików: szwajcarskiego F. Hurtera (1844–98) i bryt. V.Ch. Drieffielda (1848–1915) system oznaczania światłoczułości czarno-białych materiałów negatywowych, oparty na wykreślaniu i analizie krzywej charakterystycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia