negatywowe

Encyklopedia PWN

litografia
[gr. líthos ‘kamień’, gráphō ‘piszę’,‘rysuję’],
elektron. jeden z etapów (procesów) technologii planarnej;
matryca
[niem. < łac.],
poligr. płytka metal. z wklęsłym negatywowym obrazem znaków graficznych (liter, cyfr, znaków specjalnych), stosowana do odlewania materiału zecerskiego.
fot. zintegrowana maszyna do zautomatyzowanej obróbki chem. materiałów fot. (negatywowych, diapozytywowych), a także zautomatyzowanego kopiowania (powiększania fot.) w celu uzyskania pozytywowych obrazów fot. (najczęściej na papierze fot.), zawierająca elementy sterujące czasem i warunkami obróbki chem. oraz warunkami ekspozycji w procesach kopiowania.
negatyw
[łac.],
obraz o odwróconej luminancji i barwach w stosunku do oryginału;
Parry
[parị]
Roger, ur. 1905, Paryż, zm. 1977, tamże,
fr. fotografik, grafik, fotoreporter;
krążek z tworzywa sztucznego z zapisanym w sposób elektromech. analogowym sygnałem dźwiękowym, odtwarzanym za pomocą gramofonu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia