negatywowe

Encyklopedia PWN

tropy kopalne, skamieniałości śladowe,
kopalne ślady działalności życiowej organizmów, przedmiot badań ichnologii
materiał fot. światłoczuły o podłożu przezroczystym;
Callahan
[kạ̈ləhən]
Harry, ur. 22 X 1912, Detroit, zm. 15 III 1999, Atlanta,
amerykański fotograf i teoretyk fotografii;
Calliera zjawisko
[z. ka˜],
fot. zjawisko przejawiające się m.in. tym, że uzyskuje się większą kontrastowość powiększeń fot. przy prześwietleniu negatywów światłem skierowanym (skupionym) niż przy prześwietleniu światłem rozproszonym;
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
Cibachrome
[sị:bəkroum],
ob. Ilfochrome Classic,
specjalny barwny materiał fot. produkowany przez bryt. firmę Ilford, służący do otrzymywania odbitek z przezroczy barwnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia