negatywowe

Encyklopedia PWN

fleksodruk
[łac. flexo ‘zginam’, niem. Druck ‘druk’],
fleksografia, dawniej drukowanie anilinowe,
metoda drukowania wypukłego stosująca elastyczne formy drukowe z gumy lub tworzyw sztucznych (elastomerów).
obrobiona laboratoryjnie taśma film. z obrazem pozytywowym lub negatywowym;
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
Niepce
[njeps]
Nicéphore, Joseph Niepce Wymowa, ur. 7 III 1765, Chalon-sur-Saône, zm. 5 VII 1833, tamże,
francuski wynalazca, współodkrywca fotografii;
proces lub procesy chem. mające na celu obniżenie gęstości opt. (zaczernienia) lub zmianę kontrastowości obrazów fot., zbyt ciemnych z powodu prześwietlenia lub przewołania.
stereotyp
[gr.],
poligr. forma drukowa wtórna, będąca kopią formy drukowej pierwotnej (do drukowania wypukłego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia