muzyczna

Encyklopedia PWN

dział estetyki ogólnej poświęcony muzyce,
zwerbalizowana ocena i interpretacja dzieła muzycznego i/lub jego wykonania dokonywana wg zespołu kryteriów wartości dominującego w danej epoce.
jeden z głównych terminów w teorii muzyki i w praktyce muzycznej.
nauka pomocnicza muzykologii, badająca dawne muz. systemy notacyjne (notacja muzyczna) i tworząca metody ich transkrypcji na notację używaną współcześnie;
muz. system znaków graficznych umożliwiających zapisywanie i odczytywanie utworu muz., najczęściej połączone z jego wykonaniem (a vista).
dział akustyki badający wytwarzanie dźwięku w instrumentach muzycznych i podczas śpiewu, jego rozprzestrzenianie się i zapis na nośnikach dźwięku, problemy percepcji dźwięków, zagadnienia skal muzycznych i in.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia