muzyczna

Encyklopedia PWN

wyższe uczelnie muz., zw. też konserwatorium;
wydawnictwa zwarte, zawierające utwory różnych kompozytorów, dobrane tematycznie bądź należące do określonego gatunku, okresu lub środowiska; także komplety nagrań dźwiękowych bądź wybór piśmiennictwa z zakresu historii muzyki, utworzone wg wyżej wymienionych kryteriów.
rodzaj scenicznego dzieła muzycznego, w którym muzyka jest podporządkowana akcji dramatycznej, a nie odwrotnie, jak w tradycyjnej operze;
wydzielone za pomocą analizy elementy utworu muzycznego, takie jak rytm, dynamika, melodia, harmonia (w utworach monofonicznych nieistniejąca), agogika, kolorystyka itp., składające się na formę utworu.
dwutygodnik zał. 1945 w Krakowie m.in. przez S. Kisielewskiego, od 1960 wyd. w Warszawie (z przerwami);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia