antologie muzyczne
 
Encyklopedia PWN
antologie muzyczne,
wydawnictwa zwarte, zawierające utwory różnych kompozytorów, dobrane tematycznie bądź należące do określonego gatunku, okresu lub środowiska; także komplety nagrań dźwiękowych bądź wybór piśmiennictwa z zakresu historii muzyki, utworzone wg wyżej wymienionych kryteriów.
Rozróżnia się a.m. nutowe, np.: A. Schering Geschichte der Musik in Beispielen (Leipzig 1931, wyd. 2 1955, tłum. ang. 1950, reprint 1972), S.L. Ginsburg Istorija russkoj muzyki w notnych obrazach (t. 1–3 Moskwa 1940–1953, wyd. 2 1967–70), A.T. Davison, W. Apel Historical Anthology of Music (t. 1–2 Cambridge, Mass. 1942, wyd. 2 1950), K.G. Fellerer Das Musikwerk (Köln od 1950), I. Fuser Classici italiani dell’organo (Padova 1955), J. Pohanka Dějiny české hudby v přikladech (Praha 1958), D. Agay An Anthology of Piano Music (New York 1971), W.T. Marrocco, N. Sandon The Oxford Anthology of Medieval Music (London 1977), F.E. Kirby Music in the Romantic Period. An Anthology with Commentary (New York 1986), J. Surzyński Monumenta musices sacrae in Polonia (Poznań 1885–96), J.M. Chomiński, Z. Lissa Muzyka polskiego Odrodzenia (Kraków 1953, wersja ang. tamże 1955), Z.M. Szweykowski Muzyka w dawnym Krakowie (Kraków 1964), H. Feicht Muzyka staropolska (Kraków 1966); a.m. płytowe, np.: P. Scholes Columbia History of Music (London 1930–38), K. Sachs i in. L’Anthologie sonore (Paris 1934–37), G. Abraham The History of Music in Sound (London 1957–90), R. Allorto Antologia sonora della musica italiana (Milano 1957), Recorded Anthology of American Music (New York 1976–78); inne a.m.: W.O. Strunk Source Readings in Music History (New York 1950, reprint 1965), H. Besseler i in. Musikgeschichte in Bildern (Leipzig 1961–86), S. Jarociński Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku (Kraków 1955).
Adam Mrygoń
Bibliografia
S.E. Murray Anthologies of Music. An Annotated Index, Detroit 1987.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia