„Ruch Muzyczny”
 
Encyklopedia PWN
„Ruch Muzyczny”,
dwutygodnik zał. 1945 w Krakowie m.in. przez S. Kisielewskiego, od 1960 wyd. w Warszawie (z przerwami);
zamieszcza informacje o bieżącym życiu muzycznym w Polsce i za granicą, artykuły dotyczące historii muzyki poważnej, muzykologii, wykonawstwa, recenzje koncertów; redaktor nacz. Z. Mycielski, od 1971 L. Erhardt; nakład 4 tys. egzemplarzy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia