muzyczna

Encyklopedia PWN

etnografia muzyczna, etnomuzykologia,
jedna z podstawowych dyscyplin muzykologii, bliska etnologii (etnografii ogólnej), badająca muzykę ludu jako grupy etnicznej (ludowa muzyka).
zrzeszenie uczonych i miłośników muzyki, zawiązywane w celu jej popierania;
imprezy, których zasadą jest współzawodnictwo o najlepsze wykonanie lub skomponowanie dzieła muzycznego;
stowarzyszenia stawiające sobie za cel kierowanie życiem muzycznym, opiekę nad muzykami, działalność koncertową, pedagogiczną, naukową, popularyzatorską itp.
cykle imprez muzycznych urządzane okazyjnie lub periodycznie, poświęcone twórczości kompozytora, gatunkowi muzycznemu (np. operze, piosence), muzyce danego okresu historycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia