transkrypcja
 
Encyklopedia PWN
transkrypcja
[łac. transcriptio ‘przepisywanie’],
muz. opracowanie utworu muz. na inny niż w oryginale zespół wykonawczy (orkiestracja) lub inny instrument;
także zapisanie utworu inną notacją muz.; transkrybować — zapisywać znakami współcz. notacji muz. utwory zapisane dawnymi systemami notacyjnymi, np. notacją modalną, menzuralną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia