mozaikowych

Encyklopedia PWN

Salviati Antonio, ur. 1816(?), Vicenza, zm. 1890(?),
wł. producent szkieł; twórca odrodzenia weneckiego przemysłu szklarskiego;
system górski na północno-wschodnim obrzeżeniu Masywu Czeskiego, w Polsce i Czechach oraz Niemczech (zachodni skraj);
urządzenie stosowane w telegrafii, służące do przekształcania (zgodnie z zastosowanym alfabetem telegraficznym) znaków pisma na sygnały elektryczne (w nadajniku) i przeprowadzania operacji odwrotnej (w odbiorniku).
tessery, łac. tesserae,
w staroż. Rzymie termin określający kostki do gry, żetony, bilety wstępu, losy loterii, znaki rozpoznawcze itp.;
Wielki Presław, do 1993 Presław,
m. we wschodniej Bułgarii, w obwodzie Szumen, u stóp Presławskiej Płaniny, nad rz. Golama Kamczija, 18 km na południowy zachód od m. Szumen.
wirusologia
[łac. virus ‘jad’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o wirusach, wiroidach i prionach, ich budowie, czynnościach, właściwościach i występowaniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia