mozaikowych

Encyklopedia PWN

OGLE, Optical Gravitational Lensing Experiment,
projekt nauk., którego celem jest wykrywanie i monitorowanie zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego oraz gwiazd zmiennych w centrum Galaktyki i Obłokach Magellana;
narząd zmysłu, przystosowany do odbierania bodźców świetlnych, przekształcania ich w impulsy nerwowe i przesyłania do mózgu;
Paczyński Bohdan, ur. 8 II 1940, Lwów, zm. 19 IV 2007, Princeton,
astrofizyk polski.
Paolozzi
[paolocị]
Sir Eduardo Wymowa, ur. 7 III 1924, Leith k. Edynburga, zm. 22 IV 2005, Londyn,
rzeźbiarz angielski;
rekiny dywanowe, Orectolobiformes,
rząd ryb spodoustych;
Remmert Hermann, ur. 29 III 1931, Hanower, zm. 16 VI 1994,
ekolog niemiecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia