mozaikowych

Encyklopedia PWN

cyna
[niem.],
Sn, stannum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 50;
emblema
[łac. < gr.],
w starożytności obraz mozaikowy w centrum posadzki lub srebrne i złote ozdoby wtapiane w powierzchnię waz dekoracyjnych.
zespół klasztorny w Gruzji, 11 km na północny wschód od m. Kutaisi.
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
dawny aparat telegraficzny wykorzystujący system mozaikowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia