monochromatyczne

Encyklopedia PWN

Sosnowski Kajetan, ur. 28 III 1913, Wilno, zm. 6 XI 1987, Warszawa,
malarz.
spektrofotometr
[łac.-gr.],
przyrząd opt. do badania widm różnych substancji, a także do pomiaru rozkładu natężeń w widmie nieznanego źródła światła;
spektroheliograf
[łac.-gr.],
urządzenie do rejestrowania obrazu Słońca w świetle monochromatycznym;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
Wang Hui, Wang Huej, zw. również Shigu, Gengyan Sanren, ur. 1632, pow. Changshu (prow. Jiangsu), zm. 1717, tamże,
malarz chiński;
Wu Zuoren, Wu Cuo-żen, ur. 3 XI 1908, Suzhou (prow. Jiangsu), zm. 1997,
malarz chiński;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia