monochromatyczne

Encyklopedia PWN

Zhu Da, Chu Ta, Chuanqi, Bada Shanren, ur. 1626, Nanchang (prow. Jiangxi), zm. 1705,
chiń. malarz i poeta;
achromatopsja
[gr. achrṓmatos ‘bezbarwny’, ópsis ‘widzenie’],
med. całkowite niewidzenie barw;
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
Beksiński Zdzisław, ur. 24 II 1929, Sanok, zm. 21 II 2005, Warszawa,
malarz, fotografik, grafik, rzeźbiarz;
prawo określające osłabienie monochromatycznej wiązki światła przechodzącej przez roztwór substancji pochłaniającej światło w nie pochłaniającym go rozpuszczalniku;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia