mieszanej

Encyklopedia PWN

chem. naturalne i syntetyczne związki chemiczne o właściwościach aromatyzujących dodawane do żywności w niewielkich ilościach w celu poprawy jej aromatu (aromatyzacja produktów spożywczych; aromaty);
zatężanie, zagęszczanie,
chem. proces stosowany w analizie chem. polegający na zwiększaniu stężenia oznaczanego składnika (analitu) w celu poprawienia warunków jego oznaczania;
zeskalanie, petryfikacja,
bud. sztuczne wzmacnianie, utwardzanie i uszczelnianie gruntu budowlanego, prowadzące do nadania mu cech wytrzymałościowych gruntu skalistego o małej wodoprzepuszczalności;
anat. silnie umięśniona część przewodu pokarmowego (pokarmowy układ) zwierząt między przełykiem a jelitem, gdzie zachodzi rozdrobnienie pokarmu i wstępny proces trawienia w środowisku kwaśnym.
mech. rozdrabnianie pokarmu w jamie ustnej przy udziale zębów oraz mieszanie go ze śliną w celu utworzenia kęsa pokarmowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia