miejscowo

Encyklopedia PWN

prometazyna, diphergan,
lek o silnym działaniu przeciwhistaminowym, także uspokajającym, nasennym i miejscowo znieczulającym;
radiofarmaceutyki
[łac.-gr.],
związki chemiczne o cząsteczkach zawierających jeden lub więcej atomów promieniotwórczych, stosowane w diagnostyce i lecznictwie.
grupa charakterystycznych chorób roślin, wywoływanych przez pasożytnicze grzyby z rzędu rdzawnikowców, zaliczanego do podstawczaków;
farm. sulfonamid przeciwbakteryjny;
tabletka
[fr.],
stała, dozowana postać leku otrzymana przez sprasowanie jednej lub kilku substancji leczn. zmieszanych z substancjami pomocniczymi;
farm. środek o działaniu antyhistaminowym i słabym sympatykomimetycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia