miejscowo

Encyklopedia PWN

dawniej glejt, współcześnie znany wielu ustawodawstwom dokument zapewniający nietykalność osobistą;
stop wiążący elementy łączone przez lutowanie, składający się ze stopionego lutu miejscowo wzbogaconego w pierwiastki stopowe lutowanych metali.
mikozy, mykozy,
roln. choroby roślin powodowane przez grzyby patogeniczne pasożytujące na roślinach;
med. choroba skóry;
lek o działaniu przeciwbakteryjnym, pochodna 5-nitrofuranu;
farm. handlowa nazwa leku miejscowo znieczulającego, → prokaina.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia