miejscowo

Encyklopedia PWN

farm. handl. nazwa leku miejscowo znieczulającego, → lidokaina.
ropne (u zwierząt ropno-martwicowe) zapalenie wału okołopaznkociowego (u zwierząt części przykoronowej racicy);
med. zniesienie czucia bólu w organizmie ludzkim lub zwierzęcym, samoistne (utrata czucia bólu wskutek urazu lub schorzeń układu nerwowego) lub sztuczne (zamierzone postępowanie lekarskie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia