mgłą przemysłową

Encyklopedia PWN

meteorol. zawiesina bardzo małych (o średnicy poniżej 0,05 mm) kropelek wody (przy bardzo niskich temperaturach — kryształów lodu) w przyziemnej warstwie powietrza, powodująca ograniczenie widzialności (poniżej 1 km);
smog
[ang. smoke ‘dym’, fog ‘mgła’],
mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
smog kwaśny, mgła przemysłowa,
smog zawierający głównie dwutlenek siarki i dwutlenek węgla (tworzące z mgłą kropelki kwasów) oraz pyły i sadzę.
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
proces powstawania kropelek wody (skraplanie) lub kryształków lodu (resublimacja) z pary wodnej znajdującej się w powietrzu atmosferycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia