metoda

Encyklopedia PWN

dzieci 8–11-letnie należące do drużyn zuchowych, wchodzących w skład ZHP;
Zunz Leopold, ur. 10 VIII 1794, Detmold, zm. 18 III 1886, Berlin,
żyd. uczony, badacz piśmiennictwa judaizmu, nauki i kultury żydowskiej;
związki chemiczne wszystkich prócz węgla pierwiastków chemicznych oraz te związki węgla, jak: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole (węglany), węgliki, kwas cyjanowodorowy i jego sole (cyjanki), które nie są węglowodorami lub ich pochodnymi (tradycyjnie zaliczanymi do związków organicznych).
ekon. najogólniej, nadwyżka przychodów nad kosztami, dodatni wynik finansowy z całokształtu działalności przedsiębiorstwa.
Żniniewicz Jan Norbert, ur. 1872, zm. 1952,
lekarz balneolog;
Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
biolog molekularny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia