metoda

Encyklopedia PWN

zapłodnienie sztuczne, zapłodnienie wspomagane medycznie,
med. procedury med. mające na celu uzyskanie ciąży w przypadku niepłodności małżeńskiej (partnerskiej) przy założeniu zastąpienia lub ominięcia jakiegoś elementu naturalnego zapłodnienia;
zapora, pot. tama,
betonowa lub ziemna budowla piętrząca z upustami, dzięki której powstaje sztuczny zbiornik wodny.
tygodnik społ.-polit. i gosp. dla chłopów, wyd. 1907–15 w Warszawie;
Zaremba Stanisław, ur. 3 X 1863, Romanówka (Ukraina), zm. 23 XI 1942, Kraków,
matematyk;
zawartość w glebie przyswajalnych form poszczególnych składników pokarmowych (makro- i mikroelementów) w odniesieniu do określonych gatunków i odmian lub zespołów (zbiorowisk) roślin;
Zathey Jerzy Krzysztof Stanisław, ur. 15 IV 1911, Kraków, zm. 27 IV 1999, Mszana Dolna,
historyk kultury średniow. i renes., rękopisoznawca, bibliotekarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia