metoda

Encyklopedia PWN

zgazowanie w złożu cienkich pokładów węgla (pozyskiwanie węgla z takich złóż klas. metodami górniczymi jest nieekon.).
zgrzewanie przedmiotów metal. prądem elektr. przemiennym lub stałym, wykorzystujące opór elektr. na styku łączonych części do nagrzania metalu do stanu plast.;
ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina,
przewlekła choroba nowotworowa układu chłonnego;
Ziegler
[cị:glər]
Karl Wymowa, ur. 26 XI 1898, Helsa k. Kassel, zm. 11 VIII 1973, Mülheim an der Ruhr,
chemik niemiecki;
projektowanie takich produktów i procesów chem., które pozwalają zredukować lub wyeliminować użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych;
Zienkiewicz Olgierd Cecil, ur. 18 V 1921, Caterham (W. Brytania), zm. 2 I 2009, Swansea (W. Brytania),
bryt. inżynier mechanik, pochodzenia polskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia