metoda

Encyklopedia PWN

zol-żel, sol-gel, metoda zol-żel,
proces wytwarzania szkła i materiałów ceramicznych, który polega na przejściu układu z ciekłego zolu w fazę stałego żelu;
Zoll Fryderyk (mł.), ur. 1 II 1865, Kraków, zm. 23 III 1948, tamże,
syn Fryderyka st., prawnik; specjalista w dziedzinie prawa cywilnego;
seria 8 sowieckich próbników kosm., wysyłanych w przestrzeń kosm. 1964–70, przeznaczonych do sprawdzania funkcjonowania urządzeń, wypróbowywania aparatury oraz metod badawczych stosowanych następnie w lotach próbników Księżyca i planet Układu Słonecznego;
zoocydy
[łac. < gr.],
ogólna nazwa związków chemicznych stosowanych do zwalczania (zabijania) szkodników: gryzoni (rodentycydy), owadów (insektycydy), przędziorków (akarycydy), nicieni (nematocydy), ślimaków (moluskocydy);
zoometria
[gr.],
nauka zajmująca się analizą budowy i proporcji ciała zwierząt na podstawie wyników jego pomiarów, oprac. metodami statystyki matematycznej.
zootomia
[gr.],
zool. nauka o metodach dokonywania sekcji zwierząt dla poznania ich budowy wewnętrznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia