nematocydy
 
Encyklopedia PWN
nematocydy
[gr.-łac.],
środki nicieniobójcze,
substancje chem. stosowane w ochronie roślin do zwalczania nicieni (Nematoda);
ponieważ pozostające w glebie formy przetrwalnikowe nicieni (cysty) są odporne na działanie środków chem., do zwalczania tych szkodników stosuje się substancje bardzo toksyczne, reaktywne, o dużej prężności par i w stosunkowo dużych dawkach; typowym n. jest dazomet (pod wpływem wilgoci rozkłada się z wytworzeniem izocyjanianu metylu, silnie działającego na układ oddechowy szkodników); do zwalczania nicieni wykorzystuje się także wiele insektycydów, stosując je w zwiększonych dawkach, np. aldikarb, karbofuran (obydwa z grupy karbaminianów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia