zapas drzewny
 
Encyklopedia PWN
zapas drzewny,
leśn. miąższość (objętość) drzew lub drzewostanów na określonej powierzchni;
może być określany m.in. z podziałem na klasy grubości, sortymenty; okresowe określenie zapasu drzewnego, zwane inwentaryzacją zapasu drzewnego, przeprowadza się metodami dendrometrycznymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia