medyczna

Encyklopedia PWN

psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Rabelais
[rablẹ]
François Wymowa, ur. 1484(?), La Devinière k. Chinon, zm. 9 IV 1553, Paryż,
francuski pisarz, humanista, lekarz; wybitny przedstawiciel renesansu.
reklama w Polsce,
sieci neuronowe, sieci neuropodobne,
wzorowane na podstawowych mechanizmach działania ludzkiego mózgu systemy przetwarzania informacji, w których zrealizowano m.in. zdolność do uczenia się, jednoczesnego przetwarzania informacji oraz uogólniania wiedzy.
Siemens AG
[zị:məns a:g:] Wymowa,
niemiecki koncern przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego,
Śniadecki Jędrzej, ur. 30 XI 1768, Żnin, zm. 11 V 1838, Wilno,
polski chemik i lekarz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia